Vad är Statlig insättningsgaranti?

  • av
Spargrisen sparar med Statlig insättningsgaranti

Den statliga insättningsgarantin ger en säkerhet till de som spar pengar på banken. Skulle banken gå i konkurs, och därmed inte ha möjlighet att betala ut de sparade pengarna, går staten in och gör detta. Spararen får då både det insatta beloppet tillbaka samt upplupen ränta. Utöver konkurs har även Finansinspektionen rätt att avgöra att garantin ska utfalla i vissa enstaka andra tillfällen.

Hur stort belopp?

Garantin har gällt för 100.000 Euro per bank under några år. Det betyder att den som har stora summor att placera kan placera i på flera olika banker för att på detta sätt se till att alla pengar omfattas av den statliga insättningsgarantin.

När detta skrivs (augusti 2017) så gäller regeln 950,000 Svenska kronor för Svenska sparinstitut.

Beloppet ökade för enbart några år sedan och kan alltså både öka och minska. Även om förändringar sker ytterst sällan, aktuell nivå kan ses på Riksgäldens hemsida.

Varför finns statlig insättningsgaranti?

Den främsta orsaken till att statlig insättningsgaranti finns är att det skapar en stabilare ekonomi i landet. Privatpersoner och företag kan tryggt sätta in pengar på banken och tack vare garantin behöver inte finansiell oro sluta med att mängder av bankkunder tar ut sina pengar.

Orsaken till att garantin infördes var just ekonomisk instabilitet. I början av 90-talet var det mycket stor osäkerhet kring den svenska ekonomin och 1993 bildades bankstödsnämnden som tre år senare bytte namn till insättningsgarantinämnden. Den första januari 1996 infördes garantin och då var summan på 250.000kr per kund och bank.

Vem innefattas av skyddet?

Den statliga insättningsgarantin gäller både för privatpersoner, företag samt för alla juridiska personer. Däremot är de omöjligt för exempelvis en bank som är ansluten till garantin att även få ta del av dess fördelar.

Vilka banker är anslutna?

Enklast är att söka på Riksgäldens sida där de listar alla banker och institut som innefattas av garantin.