Rösta ja och bo gratis

  • av

Bo gratis i tio år och få en miljon – vad skulle du svara på den frågan? Självklart ja, skulle kanske många tänka. Men om det innebar att du måste avsäga dig din parkeringsplats och stå ut med att bo bredvid en byggarbetsplats i fem, vad skulle du svara då?

Faktum är att detta är verklighet för cirka 700 bostadsrättsinnehavare i bostadsrättsföreningen Storstugan i Täby. Om de säger ja till att bygga en skyskrapa på deras parkering så kommer de att kunna bo gratis i tio år plus att de kommer att tjäna en miljon kronor var. Många väntar nu på om medlemmarna i bostadsrättsföreningen kommer att rösta ja eller nej till förslaget nu i höst.

Några tveksamma

För många är det kanske ett erbjudande man inte skulle kunna motstå men för vissa i den aktuella bostadsrättsföreningen är det inte lika lätt. En del tycker att de redan har god ekonomi och många äldre oroar sig för att bygget kommer att föra oväsen och bullra under flera år. För de som kanske redan har alla pengar de önskar kan det vara mer värt med lugn och ro än att få extra pengar att lägga på hög.

Sveriges högsta skyskrapa

Om bygget blir av kommer skyskrapan att bli den högsta i Sverige, 315 meter på 105 våningar. Möjligen kan det bli så att skyskrapan till slut kommer att bli några våningar lägre. Det finns även planer på att bygga fler, lägre hus runt skyskrapan som kommer att bli kanske 6–8 våningar höga.

Bostadsrättsföreningen där det eventuella bygget ska äga rum ligger nära Täby centrum som är ett område som kommer att växa och utvecklas starkt den närmaste tiden. Närheten till goda kommunikationer gör det till ett område många vill bo i.

Omröstning

Ordföranden i bostadsrättsföreningen, Lars Biertz hoppas att föreningens medlemmar ska kunna rösta om saken redan i höst. Området som det ska byggas på är en yta på cirka 30 000 kvadratmeter och enligt tidningen Expressen finns även flera andra aktörer som är intresserade av att exploatera området runt Täby centrum.

Bland annat bostadsutvecklingsbolaget SSM som är börsnoterat. Så det är väl bara att vänta och se om bygget av skyskrapan eller några andra byggnader blir av efter att medlemmarna har haft sin omröstning.

Lämna ett svar